مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Basic - Disk Space 200MB
Bandwidth 1000MB
FTP Accounts 3
POP/Webmail Accounts 15
Mailing Lists 10
MySql Databases 3
Sub domains 20

Personal - Disk Space 1000MB
Bandwidth 1000MB
FTP Accounts 3
POP/Webmail Accounts 25
Mailing Lists 10
MySql Databases 10
Sub domains 20

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Plus - 2500MB Disk Space
1000MB Bandwidth
10 FTP Accounts
50 POP/Webmail Accounts
100 Mailing Lists
3 MySql Databases
50 Sub domains
3 Parked Domains

Premium - Upto 50 users
Unlimited Storage Space
Unlimited sets
Unlimited workspaces
Lifetime global domain name
Enhanced Security

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
T-200 -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.81.29.254) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution